Tax free

Dla kogo Tax Free?

Jeżeli jesteś turystą posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu pełnego podatku VAT, jeżeli zakupione w sklepie Fotopoker produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Od jakiej sumy?

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. Aby dokonać zakupu należy mieć przy sobie paszport. 

Wystawienie dokumentu

Pracownik sklepu Fotopoker.pl wystawi odpowiedni formularz zwrotu podatku (formularz TAX-FREE). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz 3 (formularz TAX-FREE) wraz z ulotką do momentu refundacji.

Na granicy

Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (formularz TAX-FREE) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

Odbiór podatku

Odbiór podatku 23 % - należy się osobiście zgłosić do salonu sprzedaży Fotopoker.pl w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka 1G w którym został dokonany zakup wraz z formularzem Tax-free i oryginalnym paragonem, który był dołączony do formularza z pieczęciami celnika na formularzu. Na podstawie tego dokumenty wydawany jest zwrot pełnego podatku Vat. Odbiór podatku w sklepie musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu dziesiątego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.