Fotopoker.pl - Sklep fotograficzny - Nikon - Olympus - Fujifilm - Sigma

(17) 250 28 88

Tax free

Dla kogo Tax Free?

Jeżeli jesteś turystą posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu pełnego podatku VAT, jeżeli zakupione w sklepie Fotopoker produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Od jakiej sumy?

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. Aby dokonać zakupu należy mieć przy sobie paszport. 

Wystawienie dokumentu

Pracownik sklepu Fotopoker.pl wystawi odpowiedni formularz zwrotu podatku (formularz TAX-FREE). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz 3 (formularz TAX-FREE) wraz z ulotką do momentu refundacji.

Na granicy

Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (formularz TAX-FREE) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

Odbiór podatku

Odbiór podatku 23 % - należy się osobiście zgłosić do salonu sprzedaży Fotopoker.pl w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka 1G w którym został dokonany zakup wraz z formularzem Tax-free i oryginalnym paragonem, który był dołączony do formularza z pieczęciami celnika na formularzu. Na podstawie tego dokumenty wydawany jest zwrot pełnego podatku Vat. Odbiór podatku w sklepie musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu dziesiątego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.