Odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

 

Foto-hurt Sp z o.o., Sklep Fotopoker.pl

Ul. Matuszczaka 1g, 35-083 Rzeszów

sklep@fotopoker.pl tel/fax: 17 250 28 88

 

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(­ów):………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(ów):……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Podpis konsumenta (-ów)

…………………………………………………………

 

(*)niepotrzebne skreślić