My a środowisko

FotoPoker - sklep oferujący sprzedaż baterii

Jako detaliczny sprzedawca baterii, pragniemy zwrócić uwagę na prawidłowe postępowanie w przypadku ich zużycia. Problem odpadów, m.in. baterii, w zatrważającym tempie przyczynia się do degradacji środowiska i wydłużenia się listy chorób cywilizacyjnych. Postęp technologii ułatwiający nam życie ma swoją cenę, dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich działań.

 

Baterie to odpady szkodliwe

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, za które odpowiadają toksyczne pierwiastki. Wśród metali ciężkich to: ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć, szkodliwe są także substancje takie jak lit i mangan.

Ołów - jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

Kadm - jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Niezależnie od drogi wchłaniania, głównym miejscem magazynowania metalu są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita i gruczoły, oraz płuca. Powoduje anemię i choroby kostne.

Rtęć - związek silnie trujący. Do organizmu dostaje się zarówno przez przewód pokarmowy, jak i przez drogi oddechowe. Najsilniejszy szkodliwy wpływ rtęci dotyczy ośrodkowego układu nerwowego.

 

Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza

W naszym sklepie detalicznym przy ul. Matuszczaka 1G w Rzeszowie możesz bezpłatnie oddać zużyte baterie i akumulatory.

Prawidłowo wyrzucone baterie zyskują szansę na przetworzenie i ponowne wykorzystanie surowców, a traktując wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie i środowisko naturalne od ich szkodliwego wpływu.