Polityka prywatności

 1. [Dane Administratora] Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Fourplay Sp z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie, NIP: 8133697062, REGON: 181156724, e-mail: sklep@fotopoker.pl, strona internetowa: www.fotopoker.pl, tel: 17 250 28 88, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział .... Gospodarczy pod numerem KRS: 000878452 (dalej „administrator”).
 2. [Postanowienia ogólne] Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące administratora zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych o użytkownikach. Nadrzędnym celem administratora jest zapewnienie użytkownikom ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO” oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. [Zgoda] Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. [Zakres] “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
 5. [Cel przetwarzania] Celem przetwarzania danych jest realizacja usług, niezbędnych do wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. [Marketing] Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, bądź w innych celach, odbywa się jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, o ile jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. [Dane] Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator przetwarza przekazane dane zgodnie z prawem, które zbierane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane podawane Administratorowi nie są poddawane jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Ponadto, zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.
 8. [Ochrona danych] Dane osobowe są przetwarzane są przez osoby wyłącznie do tego upoważnione i nie są udostępniane żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe klientów i użytkowników były chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym celu Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa.
 9. [Podmiot przetwarzający] Możliwe jest powierzenie przez Administratora, przetwarzania danych w jego imieniu - innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom wyspecjalizowanym i uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 10. [Okres przechowywania danych] Dane są przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem czasu określonego w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Okres ten nie jest jednak dłuższy niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 11. [Modyfikacja danych] Każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje prawo do żądania od Administratora pełnego dostępu do treści swoich danych osobowych.
 12. [Cofnięcie zgody] Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 13. [Skarga do organu nadzorczego] W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje administrator, przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. [Kontakt] Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną/telefoniczną pod adresem e-mail: sklep@fotopoker.pl tel.: 017 250 28 88 .
 15. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, oznaczonych w danym celu jako obowiązkowe, uniemożliwi rejestrację bądź złożenie zamówienia. Nie podanie niezbędnych danych do wykonania umowy bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje brakiem możliwości ich realizacji przez administratora w tym zakresie.
 16. [Pliki cookies] Administrator może używać plików typu cookies, czyli małych plików tekstowo-numerycznych, wysyłanych przez serwer internetowy. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych przez użytkownika witryn, a także pomagają dostosować stronę do wymagań poszczególnych użytkowników. Pliki typu cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia, użytkownik pozostaje więc anonimowy. Są to informacje zapisywane przez serwer administratora na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer administratora przy każdorazowym połączeniu się z serwerem z danego urządzenia użytkownika. Pliki cookies dostarczają przede wszystkim danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron z serwisu administratora.
 17. [Cel plików cookies] Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu: dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nie. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.
 18. [Modyfikacja plików cookies] Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na stronie internetowej, zmieniając ustawienia użytkownika, zazwyczaj w odpowiedniej zakładce dotyczącej opcji internetowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej - przeglądarek. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce, tj. zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 19. [Wtyczki portali społecznościowych] Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.

  Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
  http://www.facebook.com/policy.php
  Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/)."

  Wtyczki video dla Youtube
  Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

  W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

 20. [Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops] Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

  Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres mailowy: sklep@fotopoker.pl lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.
 21. [Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii poprzez Ceneo] Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres mailowy do Ceneo Sp z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (Ceneo.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.
  Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres mailowy: sklep@fotopoker.pl lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Ceneo Sp z o.o..