Gwarancja

Produkty oferowane w Naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji dla każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu, a szczegółowe warunki jej realizacji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. 

Poniżej adresy oraz dane kontaktowe do autoryzowanych serwisów wybranych marek sprzedawanych w naszym sklepie:

Serwis Nikon Polska Sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 180 , 02-486 Warszawa
Tel.: 22 460 87 60
E-mail: service@nikon.pl

Przydatne linki:
- Status naprawy
- Formularz zgłoszeniowy do serwisu - (tylko: COOLPIX, NIKON 1, aparaty i obiektywy DX)
- Formularz zgloszeniowy do serwisu - pozostały sprzęt

 

Serwis Olympus Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Tel.: 22 366 00 66 / 00800 67 10 84 00
E-mail: serwis@olympus.pl
www.olympus.pl/serwis

Przydatne linki:
- Status naprawy
- Warunki gwarancji

 

FujiFilm Oddział w Polsce
Adres: Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
Budynek ERA 200, Blok C, IV p., pok. 406
Tel.: 22 578 11 14 
E-mail: serwis@fujifilm.pl

Przydatne linki:
- www.fujifilm.eu/pl/wsparcie
- warunki gwarancji

  

W przypadku składania reklamacji w naszym sklepie, można ją złożyć w formie pisemnej (wysyłając pismo na adres siedziby firmy), telefonicznie (nr tel. 17 250 28 88) lub mailowej na adres sklep@fotopoker.pl. Reklamowany produkt można również dostarczyć do nas osobiście. Wysyłając do nas reklamowany produkt do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz kartę gwarancyjną jeśli taka jest dołączona. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na nasz koszt.