Opinie o Nas
(17) 250 28 88

Zwroty / Wymiana

Czy mogę zwrócić towar i w jakim terminie? 

Zwrot przysługuje jeśli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym sklepie stacjonarnym.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Odstąpienie od umowy.

Skutki:

 • My w domyśle Fotopoker.pl jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 • Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionej rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od poinformowania nas o tym fakcie.

Czy przy odstąpieniu od umowy ponoszę jakieś koszty finansowe? 

 • Państwo zobowiązani są do opłacenia kosztów zwrotu towaru tj. odesłania towaru wcześniej zakupionego do siedziby firmy. 
 • Ponadto Państwo odpowiedzialni są wobec Fotopoker.pl za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.Państwo jako nasz klient mają prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Jeśli nasi serwisanci uznają że są przesłanki że klient używał sprzęt w sposób nieograniczony. Mamy prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zwrot pieniędzy.

Zwrot pieniędzy odbędzie się w takiej samej formie jaką Państwo zastosowali w transakcji poprzedzającej zwrot tj. płacąc przelewem na konto bankowe otrzymujecie Państwo zwrot na to samo konto lub inne wcześniej wskazane przez Państwa, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot odbędzie się natychmiastowo w rozumieniu zachowania dobrej relacji miedzy nami tj. Fotopoker.pl a klientem naszej witryny.  

Sposoby poinformowania nas o odstąpieniu od umowy lub zwrocie. 

Państwo mogą odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie.

Preferowane sposoby dostarczenia oświadczenia: 

 • wypełnienie formularza online 
 • wysłanie wiadomości email z treścią oświadczenia na adres sklep@fotopoker.pl (koniecznie podaj nr zamówienia, data odbioru przesyłki, jaki towar jest zwracany)
 • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem

Aby zagwarantować Państwu dotrzymanie terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Wyłączenia prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

Dotyczy to umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet;
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;
 4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe;
 6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu;
 7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky;
 8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego;
 9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym;
 12. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.

Zgłoszenie zwrotu